Yrityskulttuurin johtaminen ja muotoilu

Kommandojen ratkaisut yrityskulttuurin kehittämiseen.

 

iconmonstr-speech-bubble-23-240.png

Sisäisen kommandon herättely

-VALMENNUS-

Harva yritys ymmärtää, miten kulttuuria voisi tarkastella, ja miten siihen voi vaikuttaa. Valmennuksessa herättelemme kulttuurin tärkeyteen ja tarjoamme lähestymistapoja ja harjoituksia kulttuurin ymmärtämiseksi erilaisissa tilanteissa.

MILLOIN?

Kun haluat parantaa organisaatiosi ymmärrystä siitä, mitä yrityskulttuuri on ja miten siihen voi vaikuttaa. 

iconmonstr-binoculars-7-240.png

Työpaikan kulttuuristrategia

-TYÖPAJA-

Yrityskulttuurille on syytä luoda oma strategiansa, jotta se tukee aidosti sekä liiketoimintaa että työhyvinvointia. Autamme sinua nykytilan kartoittamisessa, kulttuurisen ihannetilan visioimisessa, ja teemme työntekijän ja johtajan oppaat kulttuuriin.

MILLOIN?

Kun haluat vahvistaa yrityskulttuuria, vaikka siinä ei ole selkeitä ongelmia.

iconmonstr-crosshair-6-240.png

kommandoisku yrityskulttuuriin

-KLINIKKA-

Kulttuurin muotoilun sprintti, jossa puutumme tarkoin rajattuun kipukohtaan organisaation arjessa. Ongelmana voi olla vaikkapa huono ilmapiiri tai strategian jalkauttamisen haasteet. Autamme sinua muotoilemaan ratkaisun tilanteen korjaamiseksi.

MILLOIN?

Kun organsiaatiossasi ilmenevät käytännöt ja ajattelutavat eivät tue strategisia päämääriä, viihtyvyyttä tai prosessien tehokkuutta.