Kulttuurikommandojen manifesti

Jokainen yritys kantaa vastuun kulttuuristaan

 
 

Moni yritys puhuu kulttuuristaan, mutta vain harva ymmärtää sitä.

Yritykset ovat viimein ymmärtäneet hyvän kulttuurin arvon. Kulttuuri on kilpailuvaltti rekrytoinnissa, työntekijöiden motivaattori sekä tae sille, että organisaatio toimii jouhevasti yllättävissäkin tilanteissa. Kulttuuri lisää työn merkityksellisyyttä ja tuo selkeyttä organisaation arkeen.

Valitettavasti puhe ei aina heijastele tekoja. Harvalla organisaatiolla on edelleenkään hyvää tietotaitoa yrityskulttuurin analysoimisesta ja muotoilemisesta. Ei siis ihme, että kulttuuri ajautuu niin usein ristiriitaan strategisten päämäärien kanssa, tai että niin monet työntekijät kokevat työnsä merkityksettömäksi puurtamiseksi.

Kulttuurisen lukutaidon merkitys korostuu päivä päivältä.

Kulttuurista kumpuavien haasteiden kirjo on valtava: organisaation kasvukivut, yritysfuusiota seuraavat yhteensovittamattomuudet, strategian jalkauttamisen kankeus ja työhyvinvoinnin rapautuminen ovat usein kulttuurisia ongelmia. Sellaisina ne kumpuavat erilaisten käytäntöjen ja ajattelutapojen törmäyksistä. Kiitos digitalisaation ja työelämän murroksen nämä törmäykset tulevat vain lisääntymään. Eri toimialoilla toimivat yritykset painivat pitkälti samojen kysymysten kanssa: Miten sovittaa yhteen uusi ja vanha kulttuuri? Miten muuttaa luutuneita toimintamalleja uuteen ympäristöön sopivaksi?

Me autamme sinua ymmärtämään yrityksesi kulttuuria.

Maailma on pullollaan konsultteja, jotka ovat valmiita ratkomaan yrityksesi kulttuurisia haasteita, mutta jotka eivät opeta sinua tarkastelemaan kulttuuria itsenäisesti. Tähän sisältyy riskinsä: jos yrityksesi ei opi pitämään sormea kulttuurinsa pulssilla, niin se ajatutuu nopeasti samaan tilanteeseen, jossa se oli ennen konsultin saapumista.

Pysyvän kulttuurisen muutoksen varmistamiseksi tarvitset ihmisiä, joilla on taito paikantaa organisaation pullonkauloja ja ristiriitoja; ihmisiä, joilla on selkeä käsitys siitä, miten syvälle juurtuneisiin käytäntöihin ja ajattelutapoihin voi parhaiten vaikuttaa; ihmisiä, jotka osaavat valita oikeat taktiikat työelämän murroksessa.

Kaikessa kulttuurin muotoilussa pitää olla lähtökohtana se, että organisaatiot oppivat ymmärtämään syvälle iskostuneita ajattelutapoja ja käytäntöjä sekä niiden törmäyksiä. Vain kulttuurista lukutaitoa parantamalla voimme luoda tulevaisuuden organisaatioita, joissa hyvinvointi, tehokkuus ja itseohjautuvuus ruokkivat toinen toisiaan.

 
 

Oletko valmis rakentamaan kulttuurisesti osaavaa ja omavaraista organisaatiota?