Kulttuurikommandojen Manifesti

Merkityksellisyys on menestystä

 
 

Mittamme on täynnä. 

Olemme kyllästyneitä siihen, että yrityskulttuuri ideoidaan powerpointtiin ja pakotetaan henkilöstön kurkusta alas; siihen, että työn ja tuotteiden merkityksellisyyteen liittyvät kysymykset sivuutetaan, kun korkein johto puhuu strategiasta; siihen, että yritykset juoksevat trendien perässä tutustumatta syvällisesti alakulttuureihin ja heimoihin, joissa nämä trendit kukoistavat. 

Monille yrityksille kulttuuripuhe on kevyttä strösseliä, jota ripotellaan strategiapuheen päälle ylimalkaisesti ja viimetingassa. Se näyttää kivalta esityksissä, mutta ei konkretisoidu yrityksen arjessa.

peräänkuulutamme Kulttuurista lukutaitoa.

On aika herätä siihen, että parhaat kuluttajabrändit on luotu asemoitumalla strategisesti osaksi jotakin alakulttuurista liikehdintää tai liittoutumalla nousevan alakulttuurin kanssa. Samoin on korkea aika ymmärtää, että menestyneimmät yritykset näkevät yrityskulttuurin vahvistamisen keskeisenä menestystekijänä.

Siksi haluamme yritysmaailman, joka osaa itsenäisesti tulkita, mistä kulttuurisissa ilmiöissä ja jaetuissa merkitysmaailmoissa on kyse. Kilpailun kyllästämillä markkinoilla toimiva tuote ja hyvä palvelu eivät enää riitä. Jos haluaa voittaa kilpailun asiakkaan tai työntekijän sydämestä, katse on käännettävä rohkeasti markkinoista itse ilmiöihin.

Merkityksettömyys jäytää yrityksiä ja ihmisiä.

Kiihtyvä digitalisaatio ja globalisaatio ovat luoneet tilanteen, jossa kulttuurista lukutaitoa tarvitaan enemmän kuin koskaan. Voidaan puhua yhteiskunnan kulttuurisesta sirpaloitumisesta: uudet digitaaliset ja kansainväliset toimintaympäristöt ovat myös uudenlaisia merkitysympäristöjä, joissa vanhan maailman säännöt eivät päde. Yritysten on opittava navigoimaan erilaisten maailmojen välillä.

Kulttuurinen sirpaloituminen on mullistanut myös työtä ja kuluttamista, joiden parissa ihmiset näyttävät kokevan yhä voimakkaampaa merkityksettömyyttä. Huippukoulutetut ammattilaiset haaveilevat päivätyön jättämisestä "autenttisemman" kutsumuksen toivossa. Mainostajien brändeille luoma sisältö koetaan usein arjen keskeytyksinä ja saasteena, ja isoja brändejä kritisoidaan taitamattoman massakuluttajan valintana.

ole kanssamme osa muutosta.

Vanhat ratkaisut eivät toimi. Työhyvinvointia ja asiakaskokemusta tutkitaan enemmän kuin koskaan, ja silti yrityskulttuurit, tuotteet ja markkinointi ampuvat usein ohi niistä merkitysmaailmoista, joissa ihmiset elävät. Asiakaskokemus on nostettu strategian ytimeen ja henkilöstöä osallistetaan aktiivisesti yrityksen kehitystyöhön, mutta silti asiakkaat ja työntekijät kokevat merkityksettömyyttä. Missä siis mennään vikaan?

Helppoja vastauksia ei kenties ole, mutta toimivia työkaluja ja hyviä käytäntöjä kyllä löytyy. Kaiken alku on kuitenkin sen hyväksyminen, että kulutus ja työ tarjoavat ihmisille materian lisäksi myös merkityksiä ja yhteenkuuluvuutta. Sanotaan, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Totta, mutta tie voittoon kulkee yhä useammin merkitysten ja paremman kulttuurisen ymmärryksen kautta.

Päätä, että sinun yrityksessäsi kulttuuri on enemmän kuin kevyttä strösseliä sen "varsinaisen" strategian päällä. Ole kanssamme osa muutosta ja ota kulttuurinen osaaminen osaksi kilpailukykyäsi.

 
 

Kuinka sinä haluat tehdä maailmasta merkityksellisemmän paikan?