Muutosvastarinta on usein roolien vastarintaa

Organisaatiossa on tärkeä muutosprosessi käynnissä, mutta henkilöstö ei halua omaksua uusia tekemisen tapoja. Tällaisessa tilanteessa puhumme kovin herkästi "muutosvastarinnasta". Ongelmallisen muutosvastarinta-termistä tekee kuitenkin se, että sitä toistellessa unohdamme usein selvittää, mihin muutoksen yksityiskohtiin vastarinta oikeastaan kohdistuu.

Jos tarkastelemme muutosvastarintaa läheltä, niin ilmiö hahmottuu usein pikemminkin roolien vastarintana. Jokin uusissa toimintatavoissa sekoittaa vanhoja rooleja ja rikkoo niiden rajoja epämukavalla tavalla. Tämän seurauksena työntekijät voivat kokea statuksensa uhatuksi, kadottaa osan työnsä merkityksestä tai tuntea epävarmuutta omasta ammattitaidostaan.

Kun muutosvastarinnan ensimmäiset merkit alkavat ilmaantua vastalauseiden ja passiivisuuden muodossa, niin yritysjohto voi valita kahdesta reagoinnin tavasta:

(A) Se voi sanoa työntekijöille, että "deal with it" ja laittaa kylmän viileästi aurinkolasit silmille. Eihän yritystä voi pyörittää kuin naamiaiskutsuja, joissa jokainen valitsee itselleen mieluisan roolin.

(B) Se voi selvittää, miten uusi toimintamalli muokkaa työntekijän roolia, ja miten uudistunut rooli vaikuttaa työntekijän määrittelyihin omasta työstään ja sen merkityksestä. 

Jos johtaja valitsee jälkimmäisen, hän voi selvittää, mitä vanha rooli ja sen kenties laveampi tai kapeampi tehtävän määrittely mahdollisti. Hän voi kysyä, onko roolin menetetyllä komponentilla kenties jokin piilofunktio, joka tekee työstä merkityksellisempää ja tehokkaampaa? Onko esimerkiksi baristan jutustelu asiakkaan kanssa tehottomuutta vai asiakaspalvelua? Miten työntekijä ja asiakas näkevät tilanteen? 

Tietämättömyys ei ole koskaan hyvä ratkaisu. Jos roolista kadonnut piirre lisää edes nimellisesti työn mielekkyyttä ja työtehoa, se kannattaa tuoda takaisin työnkuvaan jossakin korvaavassa tai kenties symbolisessa muodossa. Näinkin pieni asia voi auttaa organisaatiota eteenpäin muutoksen tiellä.

Tiedätkö jo mistä tunnistat muutosvastarinnan? Käy kuuntelemassa muutosvastarinnan viserrystä Alivaltiosihteerin tarjoilemassa viikon luontoäänessä.